Vi i Laget er stolte av troen vår på Jesus, vi ønsker å fortelle andre om hvem han er, og er opptatt av det skal skje på en inviterende og respektfull måte. Vi er ikke redde for vanskelige spørsmål og tror kristendommen gir gode svar på mange av livets spørsmål.

Vi mener at kristen tro først og fremst handler om personen Jesus Kristus. Vi er frelst ved at Jesus døde for våre synder. Han stod opp igjen for å gi oss evig liv i Han.

Det Jesus gjorde i løpet av den tiden han levde på jorden ønsker vi å lære av og gjøre etter: Måten han behandlet mennesker på, hans kjærlighet til Gud og sine medmennesker, hans lederskap, livsstil og hengivenhet. Samtidig er Jesus så uendelig mye mer enn et stort forbilde, han er Guds Sønn og har vist oss hvem Gud er. Fordi han døde og ble levende igjen, for oss, kan vi ha fri adgang til Gud og erfare ham i våre liv.


Bønn
Bønn driver alt lagsarbeid. At vi ber understreker vår avhengighet til Gud. Det er Hans rike vi ber skal komme, det er Hans høst vi arbeider i, det er Åndens frukt vi lengter etter å se i egne og andres liv. I bønnen gir vi også Gud ære og setter fokus på Ham i stedet for på oss selv og våre aktiviteter. Lagets ansatte bruker tid på Bibel og bønn. Sammen ber vi for elever og studenter på alle landets skoler og studiesteder.