Laget søker trainee til Lagets kommunikasjonsavdeling:

Felles for traineer i Laget er at de er dyktige, nyter stor tillit og får god oppfølging. Mange har fått sin første erfaring fra yrkeslivet gjennom trainee-ordningen og det er et godt springbrett til arbeidslivet. Andre bruker året som en tenkepause etter endt utdanning eller tenker på året som et annerledes-år hvor man får tjenestegjøre på Norges viktigste misjonsmark.

I løpet av traineeprogrammet vil du bli fulgt opp og coachet av dyktige ansatte. Du vil få arbeidsoppgaver som er både behovsprøvd ut ifra din stilling og tilpasset din utrustning. Du vil få deltakelse på egne trainee-samlinger og et integrert utdanningsløp hvor du om ønskelig kan fullføre 20 studiepoeng ved NLA Høgskolen. Skulle du ønske å fortsette på studiet Bachelor i praktisk teologi og ledelse, kan det være mulig å kombinere studier med en trainee-stilling i Laget. Ta kontakt dersom det kan være aktuelt for deg.

Vi søker traineer innen følgende ansvarsområder: Kommunikasjon. Ta kontakt med Christine Colstrup om du har spørsmål. 

Kommunikasjonstrainee: 

Vi søker deg som:

 • Er glad i Jesus og har et ønske om at elever og studenter skal bli kjent med ham.
 • Har kompetanse innen media og kommunikasjon.
 • Ønsker å være med og bidra til å gjøre Laget større og bedre
 • Er god til å samarbeide inn i et stabsfellesskap og til å ta egne initiativ.

Arbeidsoppgaver:

 • Formidling på Lagets sosiale medier.
 • Arbeid med Lagets nettsider
 • Grafiske oppgaver
 • Filmproduksjon
 • Tekst- og bildeproduksjon
 • Bidra med forskjellige arbeidsoppgaver inn i Lagets kommunikasjonsavdeling.

Kvalifikasjoner:

 • Du må kunne identifisere deg med Lagets tros- og verdigrunnlag.
 • Du må ha lyst til å bidra til å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder i Norge.
 • Du må ha fullført videregående skole.
 • Kunnskap innen Adobe-pakken med Indesign, Photoshop, + redigering av film.
 • Evne til tilegnelse av nye webløsninger/programmer.

Vi tilbyr:

 • Månedlig godtgjørelse.
 • Kurs og undervisning i løpet av året.
 • Å ta 20 studiepoeng i et relevant fag.
 • Muligheter til å få bruke og utvikle dine talent under veiledning.
 • Ukentlig oppfølging fra våre medarbeidere.
 • Gode og inspirerende kollegaer.

Andre opplysninger:

 • Søknadsfrist: snarest
 • Arbeidssted: Oslo.
 • Antall stillinger: 1
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Startdato Snarest      Sluttdato: 1.6.19(med ønske om fleksibilitet mtp. sluttdato)

Gjensidig oppsigelsestid: 1 mnd.