Felles for traineer i Laget er at de er dyktige, nyter stor tillit og får god oppfølging. Mange har fått sin første erfaring fra yrkeslivet gjennom trainee-ordningen og det er et godt springbrett til arbeidslivet. Andre bruker året som en tenkepause etter endt utdanning eller tenker på året som et annerledes-år hvor man får tjenestegjøre på Norges viktigste misjonsmark.

I løpet av traineeprogrammet vil du bli fulgt opp og coachet av dyktige ansatte. Du vil få arbeidsoppgaver som er både behovsprøvd ut ifra din stilling og tilpasset din utrustning. Du vil få deltakelse på egne trainee-samlinger og et integrert utdanningsløp hvor du om ønskelig kan fullføre 20 studiepoeng ved NLA Høgskolen. Skulle du ønske å fortsette på studiet Bachelor i praktisk teologi og ledelse, kan det være mulig å kombinere studier med en trainee-stilling i Laget. Ta kontakt dersom det kan være aktuelt for deg.

Vi søker traineer innen følgende ansvarsområder: Feltarbeid, Kristenrussen, Kommunikasjon, Hovedkontoret og LedelsenDisse er nærmere beskrevet under videoen. Lurer du på noe? Ta kontakt med Christine Colstrup.


Vi søker deg som:

 • Er glad i Jesus og vil bidra til å gjøre han kjent på skoler og studiesteder i Norge.
 • Ønsker å være med og bidra til å gjøre Laget større og bedre.
 • Er god til å samarbeide inn i et stabsfellesskap og til å ta egne initiativ.
 • Som er utadvendt og lett bygger relasjoner

Arbeidsoppgaver:

 • Inspirere, trene og følge opp skolelag
 • Motivere og bistå ungdommer til å starte opp nye skolelag.
 • Bygge nettverk inn i sentrale ungdomsmiljøer for å spre lagsvisjonen.
 • Disippelgjøre ungdom, holde andakter og bønnesamlinger.
 • Planlegge og gjennomføre eventer, promotere Laget og verve givere.

Kvalifikasjoner:

 • Du må kunne identifisere deg med Lagets tros- og verdigrunnlag.
 • Du må ha lyst til å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder i Norge.
 • Du må ha fullført videregående skole.
 • Det er positivt om du har studert (gjerne en bachelorgrad).
 • Det er positivt om har arbeidserfaring.

Vi tilbyr:

 • Månedlig godtgjørelse.
 • Kurs og undervisning i løpet av året.
 • Å ta 20 studiepoeng i et relevant fag.
 • Muligheter til å få bruke og utvikle dine talent under veiledning.
 • Ukentlig oppfølging fra våre medarbeidere.
 • Gode og inspirerende kollegaer.
 • Se ungdommer vokse og oppdage mer av hvem Jesus er.

Andre opplysninger:

 • Søknadsfrist: 01.03.18
 • Mulige arbeidssteder: Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund, Skien, Kristiansand og Tromsø.
 • Antall stillinger: 7-9
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Startdato 6.8.18        Sluttdato: 1.6.19 (med ønske om fleksibilitet mtp. sluttdato)
 • Gjensidig oppsigelsestid: 1 mnd.

Vi søker deg som:

 • Er glad i Jesus og har et ønske om at elever skal bli kjent med ham.
 • Ønsker å jobbe med rekruttering, opplæring og trosformidling blant krussen.
 • Kan ta egne initiativ og fungere godt sammen med andre i team.
 • Liker å være sammen med ungdommer, er glad i å reise, treffe nye mennesker og har evnen til å motivere andre.

Arbeidsoppgaver:

 • Være sentral i planlegging og gjennomføring av krussens kickoff-turne, nyttårsfestival og russetreff i Kragerø..
 • Bidra i opplæring og oppfølging av krussestyrene.
 • Holde andakter, bygge relasjoner og drive annen type trosformidling.

Kvalifikasjoner:

 • Du må kunne identifisere deg med Lagets tros- og verdigrunnlag
 • Du må ha lyst til gjøre Jesus kjent blant russen i Norge.
 • Du må ha fullført videregående skole
 • Det er positivt om du har studert (gjerne en bachelorgrad).
 • Det er positivt om du har arbeidserfaring

Vi tilbyr:

 • Månedlig godtgjørelse.
 • Kurs og undervisning i løpet av året.
 • Å ta 20 studiepoeng i et relevant fag.
 • Muligheter til å få bruke og utvikle dine talent under veiledning.
 • Ukentlig oppfølging fra våre medarbeidere.
 • Gode og inspirerende kollegaer.
 • Se ungdommer vokse og oppdage mer av hvem Jesus er.

Andre opplysninger:

 • Søknadsfrist: 01.03.18
 • Arbeidssted: Hovedsaklig Oslo.
 • Antall stillinger: 1-2
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Startdato 6.8.18        Sluttdato: 1.6.19
 • Gjensidig oppsigelsestid: 1 mnd. 

Vi søker deg som:

 • Er glad i Jesus og har et ønske om at elever og studenter skal bli kjent med ham.
 • Har kompetanse innen media og kommunikasjon.
 • Ønsker å være med og bidra til å gjøre Laget større og bedre
 • Er god til å samarbeide inn i et stabsfellesskap og til å ta egne initiativ.

Arbeidsoppgaver:

 • Formidling på Lagets sosiale medier.
 • Arbeid med Lagets nettsider
 • Grafiske oppgaver
 • Filmproduksjon
 • Tekst- og bildeproduksjon
 • Bidra med forskjellige arbeidsoppgaver inn i Lagets kommunikasjonsavdeling.

Kvalifikasjoner:

 • Du må kunne identifisere deg med Lagets tros- og verdigrunnlag.
 • Du må ha lyst til å bidra til å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder i Norge.
 • Du må ha fullført videregående skole.
 • Kunnskap innen Adobe-pakken med Indesign, Photoshop, + redigering av film.
 • Evne til tilegnelse av nye webløsninger/programmer.

Vi tilbyr:

 • Månedlig godtgjørelse.
 • Kurs og undervisning i løpet av året.
 • Å ta 20 studiepoeng i et relevant fag.
 • Muligheter til å få bruke og utvikle dine talent under veiledning.
 • Ukentlig oppfølging fra våre medarbeidere.
 • Gode og inspirerende kollegaer.

Andre opplysninger:

 • Søknadsfrist: 01.03.18
 • Arbeidssted: Oslo.
 • Antall stillinger: 1
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Startdato 6.8.18        Sluttdato: 1.6.19(med ønske om fleksibilitet mtp. sluttdato)
 • Gjensidig oppsigelsestid: 1 mnd.
   

Vi søker deg som:

 • Er glad i Jesus og har et ønske om at elever og studenter skal bli kjent med ham.
 • Er strukturert, lærevillig og trives med administrative oppgaver og/eller prosjektledelse.
 • Har gode grunnleggende ferdigheter innen data, spesielt officepakken.
 • Er god til å samarbeide inn i et stabsfellesskap og til å ta egne initiativ.
 • Ønsker å være med og bidra til å gjøre Laget større og bedre»

Arbeidsoppgaver:

 • Administrative oppgaver knyttet til medlemsoppfølging, økonomi og andre faste oppgaver.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av nasjonale eventer.
 • Bidra med små og store arbeidsoppgaver på hovedkontoret som gir innsikt inn i organisasjonslivet.
 • Bistå og jobbe tett med ledelsen

Kvalifikasjoner:

 • Du må identifisere deg med Lagets tros- og verdigrunnlag.
 • Du må ha lyst til å bidra til å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder i Norge.
 • Du må ha fullført videregående skole.
 • Det er positivt om du har erfaring/utdannelse innen økonomi, administrasjon og/eller prosjektledelse.

Vi tilbyr:

 • Månedlig godtgjørelse.
 • Kurs og undervisning i løpet av året.
 • Å ta 20 studiepoeng i et relevante fag.
 • Muligheter til å få bruke og utvikle dine talent under veiledning.
 • Ukentlig oppfølging fra våre medarbeidere.
 • Gode og inspirerende kollegaer.

Andre opplysninger:

 • Søknadsfrist: 01.03.18
 • Arbeidssted: Oslo.
 • Antall stillinger: 1
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Startdato 1.8.18        Sluttdato: 1.6.19
 • Gjensidig oppsigelsestid: 1 mnd.
   

Vi søker deg som:

 • Er kristen, som kan jobbe selvstendig og som har stor arbeidskapasitet. Du vil jobbe tett med Lagets ledelse (Generalsekretær og Ass. gensek.) gjennom hele året.

Arbeidsoppgaver:

 • Alt det som ledelsen jobber med og mer til... 

Kvalifikasjoner:

 • Du må identifisere deg med Lagets tros- og verdigrunnlag.
 • Du må ha lyst til å bidra til å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder i Norge.
 • Du må ha fullført videregående skole.
 • Du må kunne jobbe i team.

Vi tilbyr:

 • Månedlig godtgjørelse.
 • Kurs og undervisning i løpet av året.
 • Å ta 20 studiepoeng i et relevante fag.
 • Muligheter til å få bruke og utvikle dine talent under veiledning.
 • Ukentlig oppfølging fra våre medarbeidere.
 • Gode og inspirerende kollegaer.

Andre opplysninger:

 • Søknadsfrist: 01.03.18
 • Arbeidssted: Oslo.
 • Antall stillinger: 1
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Startdato 1.8.18        Sluttdato: 1.6.19
 • Gjensidig oppsigelsestid: 1 mnd.