Vil du utvikle deg som leder og disippel mens du får nyttig arbeidserfaring? 

For mange har Laget vært et springbrett ut i yrkeslivet. Samtidig er trainee-året en arena hvor du får vokse som menneske i et godt fellesskap med en meningsfylt arbeidshverdag. Du får også stå skulder til skulder med elever og studenter over hele landet. 

Med et trainee-år får du tjenestegjøre og leve ut i praksis det du har lært. 

Vi har til nå mottatt mange spennende søknader til vårt trainee-program. Vi gjennomfører for øyeblikket intervjuer, men tar fremdeles imot søknadder med glede.


Vi tilbyr:  

 • God oppfølging med ukentlige samtaler og regelmessige tilbakemeldinger. 

 • Lønn i henhold til trainee-programmet.

 • Spennende arbeidsoppgaver tilpasset dine talenter. 

 • Deltakelse på Lagets trainee-samlinger, med fokus på utvikling, lederskap og tro. 

 • Integrert utdanningsløp hvor du om ønskelig kan fullføre 20 studiepoeng ved NLA Høgskolen. Skulle du ønske å fortsette på studiet Bachelor i praktisk teologi og ledelse, kan du kombinere dette med en trainee-stilling i Laget.  

 • Et godt og inspirerende arbeidsfellesskap.  

Vi søker deg som:   

 • Er glad i Jesus og vil bidra til å gjøre han kjent på skoler og studiesteder i Norge. 

 • Er god til å samarbeide i et stabsfellesskap og tar egne initiativ. 

 • Kan identifisere deg med Lagets tros- og verdigrunnlag.  

 • Har fullført videregående skole. 

Det teller positivt om du

 • Har studert. 

 • Har arbeidserfaring. 

Andre opplysninger:  

 • Søknadsfrist: 1. mars 2019. 

 • Arbeidssted: Variert, se under. 

 • Antall stillinger: 11. 

 • Stillingsbrøk: 100%. 

 • Startdato: 1. august 2019. Sluttdato: 1. juni 2020. 

 • Gjensidig oppsigelsestid: 1 måned.

Vi tilbyr trainee-stillinger på følgende områder: 

Feltarbeid  
Kristenrussen 
Kommunikasjon  
Hovedkontor  

Lurer du på noe? Ta kontakt med Meghen Gustavsen. 


Feltarbeid

For deg som:  

 • Er utadvendt og god på å bygge relasjoner. 

 • Ønsker å inspirere, trene og følge opp skolelag. 

Arbeidsoppgaver

 • Motivere og bistå ungdommer til å starte opp skolelag. 

 • Bygge nettverk i sentrale ungdomsmiljøer for å spre lagsvisjonen. 

 • Disippelgjøre ungdom, holde andakter og bønnesamlinger. 

 • Planlegge og gjennomføre arrangementer, promotere Laget og verve givere. 

Arbeidssteder: Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund, Kristiansand eller Tromsø. 


Kristenrussen

For deg som: 

 • Ønsker å jobbe med rekruttering, opplæring og trosformidling blant krussen. 

 • Liker å være med ungdommer, er glad i å reise, treffe nye mennesker og har evnen til å motivere andre. 

Arbeidsoppgaver

 • Være sentral i planlegging og gjennomføring av krussens kickoff-turné, styrehelg, landstreff og russetreff gjennom året. 

 • Bidra med opplæring og oppfølging av krussens fylkesstyrer. 

 • Holde andakter, bygge relasjoner og drive annen type trosformidling. 

 • Dra på spennende krussetur som miljøarbeider i påsken.  

Arbeidssted: Oslo. 


Kommunikasjon

For deg som: 

 • Brenner for å formidle budskap på en attraktiv måte. 

 • Har kompetanse med media og kommunikasjon. 

 • Kjenner til grafisk design, foto og video. 

Arbeidsoppgaver

 • Formidling på Lagets sosiale medier. 

 • Arbeid med Lagets nettsider og materiell. 

 • Grafiske oppgaver. 

 • Filmproduksjon. 

 • Tekst- og bildeproduksjon. 

Arbeidssted: Oslo 


Hovedkontoret

For deg som: 

 • Er strukturert, lærevillig og trives med administrative oppgaver og/eller prosjektledelse. 

 • Har gode grunnleggende ferdigheter innen data, og spesielt Office-pakken. 

Arbeidsoppgaver

 • Administrative oppgaver knyttet til medlemsoppfølging, økonomi og andre faste oppgaver. 

 • Delta i planlegging og gjennomføring av nasjonale arrangementer. 

 • Bidra med små og store arbeidsoppgaver på hovedkontoret som gir innsikt inn i organisasjonslivet. 

 • Bistå og jobbe sammen med ledelsen. 

Arbeidssted: Oslo.