HVORFOR

Veldig få ungdommer får muligheten til å høre om Jesus. Få drar til kirken og nesten ingen har lest bibelen. Norge har igjen blitt en misjonsmark og vi har en nød for ungdommene i dette landet.

Vi ønsker å utruste dem til selv å dele evangeliet med sine venner på skolen. Dette gjør vi ved å gi undervisning, ledertrening, oppfølging og økonomisk støtte til dem som ønsker å se Jesus kjent på sin skole. Vi ønsker å være en ressurs for deres menighet slik at vi sammen kan be og arbeide mot et samfunn hvor Jesus igjen kan bli kjent.

VI TILBYR

 • Andakter og workshops med fokus på evangelisering på skolen, i din menighet.
 • Ressurspersoner som kan bidra inn mot oppstart og drift av lokallag.
 • Tilgang til veiledere i Laget med kunnskap om evangelisering på skoler.
 • Mulighet til å delta på felleskirkelige samlinger, nasjonalt og internasjonalt.
 • Økonomisk støtte til drift av lokallaget i menigheten (kr 3500,- til 8500,- årlig)*
 • Rabatt på alle lagsarrangement i regi av Laget
 • Mulighet til å søke prosjektstøtte på opp til 15.000,-
 • Vi vil regelmessig be for menigheten

*For å få økonomisk støtte må dere ha minst 5 betalende medlemmer i Laget under 26 år i menigheten

HVORDAN BLI PARTNERMENIGHET?

 • Ha minst 2 aktiviteter i året (foredrag fra Laget kan inkluderes som aktivitet).
 • Ha en leder i ungdomsarbeidet som vi kan ha kontakt med.
 • Vie en kollekt til Lagets arbeid årlig.
 • Regelmessig be for at lokale elever og studenter skal få høre om Jesus på sin skole.
 • Oppmuntre ungdommer i kirka til å engasjere seg i Laget på sin skole

MÅL FOR AVTALEN

Laget ønsker å være kirkens forlengede arm inn på skoler og studiesteder slik at Jesus også blir gjort kjent på skolene. Ikke alle ungdommer går i kirka, men de går på skolen. Vi er overbevist om at vi sammen står sterkere og når ut til flere. Samtidig er vi opptatt av at de kobler seg på sin lokale menighet for videre oppfølging.

I dag finnes det lag på over 200 skoler, men de aller fleste skolene står uten. Sammen kan vi nå alle! 

 

Høres dette ut som noe for din menighet? Ta kontakt i skjema under: