HVA GJØR EN PARTNERMENIGHET? 

 • Be regelmessig for at lokale elever og studenter skal få høre om Jesus på sin skole.

 • Oppmuntre ungdommer i menigheten til å engasjere seg i Laget på sin skole. 
 • En voksen tilknyttet menigheten blir vår kontaktperson
 • Vie en kollekt til Lagets arbeid årlig
 • Ha minst en aktivitet i året (foredrag fra Laget kan inkluderes som aktivitet).

VI TILBYR:

 • Andakter og workshops med fokus på evangelisering på skolen, i din menighet.
 • Ressurspersoner som kan bidra inn mot oppstart og drift av lokallag.
 • Tilgang til veiledere i Laget med kunnskap om evangelisering på skoler.
 • Mulighet til å delta på felleskirkelige samlinger, nasjonalt og internasjonalt.
 • Økonomisk støtte til drift av lokallaget*
 • Rabatt på alle lagsarrangement i regi av Laget
 • Mulighet til å søke prosjektstøtte på opp til 15.000,-
 • Vi vil regelmessig be for menigheten

*For å få økonomisk støtte må dere ha minst 5 betalende medlemmer i Laget under 26 år

HVORFOR:

Vi ønsker et samarbeid om å styrke og utruste kristne ungdommer til å leve ut sin tro i skole- og studiehverdagen, og å finne plass i en lokalmenighet.

De færreste ungdommer går i kirken, men alle må gå på skolen, så hvorfor ikke være kirke der? 
 

MÅL FOR AVTALEN:

Laget ønsker å være kirkens forlengede arm inn på skoler og studiesteder slik at Jesus også blir gjort kjent på skolene. Ikke alle ungdommer går i kirka, men de går på skolen. Vi er overbevist om at vi sammen står sterkere og når ut til flere. Samtidig er vi opptatt av at de kobler seg på sin lokale menighet for videre oppfølging.

I dag finnes det lag på over 200 skoler, men de aller fleste skolene står uten. Sammen kan vi nå alle! 

 

Høres dette ut som noe for din menighet, eller du ønsker å vite mer? Fyll inn skjema under, så kontakter vi deg:

VÅRE PARTNERMENIGHETER

 • Alta Frikirke
 • Fredrikstad Frikirke
 • Greåker Frikirke
 • Grimstad Frikirke
 • Grimstad Misjonskirke
 • Halden Frikirke
 • Hamar Frikirke
 • Menigheten 3:16 i Fredrikstad
 • Namsos Frikirke
 • Nordreisa menighet
 • Nordic Chinese Christian Church
 • Råde Frikirke
 • Sarpsborg Frikirke
 • Oslo Søndre Frikirke
 • Tønsberg Frikirke
 • Østsida Frikirke