Vårt fulle navn er Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS), men vi sier stort sett bare «Laget». Laget er en tverrkirkelig organisasjon.

Laget i Norge har omtrent 200 lag fordelt på ungdomsskoler, videregående og studiesteder. De utgjør til sammen ca 4000 medlemmer. I tillegg  er det flere tusen som støtter laget økonomisk og i bønn. Laget er en demokratisk organisasjon. Generalforsamlingen er lagets lovgivende myndighet og holdes annen hvert år. Generalforsamlingen velger landsstyret som er lagets øverste organ i saker som ikke avgjøres av generalforsamlingen.
Les mer om landstyret her

Lagets arbeid er delt inn i seks regioner: Nord, Midt-Norge, Vest, Sør-Vest, Sør og Øst. I alle regionene er både feltarbeidere og traineer ansatt. De jobber for å hjelpe eksisterende lag og starte nye.

Flerkulturell kompetanse

Interact er Lagets flerkulturelle kompetansenettverk. Interact jobber sammen med migrantmenigheter i storbyene. Fordi laget vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder er det helt naturlig at våre lag består av elever og studenter som er likt samfunnet rundt oss. Laget Interact er Lagets kompetansenettverk og satsning inn i dette arbeidet.

Les mer om Laget Interact her.

 

Global bevegelse

Internasjonalt er vi en del av den verdensomspennende lagsbevegelsen IFES (International Fellowship of Evangelical Students) som har arbeid i mer enn 160 land og har mer enn 500 000 medlemmer.

Les mer om IFES World her

Les mer om IFES Europa her