Vår visjon er: Vi vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

 

Skolelag
Et kristent skolelag samles på skolen sin. Her er vi sammen, ber, leker, spiser, leser i Bibelen og snakker om de små og store spørsmålene i livet. Ofte arrangerer vi ting som «Grill en kristen» hvor en eller to kristne blir utfordret til å svare på hva som helst om kristen tro, både vanskelige og hverdagslige ting.  Vi er ungdommer fra forskjellige menigheter og kirker, som deler en felles tro og en felles arena for hvor vi lever livene våre: Skolen vår. Vi vil at skolen vår skal bli en bedre skole ved at vi viser Guds godhet til medelever og lærere.


Studentlag
Studenter møtes for å snakke om tro, lese Bibelen og be sammen gjennom studietiden. Vi inviterer nye til fellesskap for å bli kjent med Jesus og livet som kristen. I tillegg arrangerer vi aksjonsuker der vi tar opp spørsmål og snakker ærlig om tro og tvil, inviterer til fester og eventer, og gir mulighet til ledertrening, leirer, disippelgrupper med mer.

 

Kristenrussen
Kristne russ står sammen og hjelper hverandre til å leve ut troen sin i russetida. Sammen peker de på Jesus og viser Guds kjærlighet til sine venner og med-russ gjennom praktiske handlinger, ord og tilstedeværelse. 

Les mer på kristenrussen.no

Vi i Laget er stolte av troen vår på Jesus, vi ønsker å fortelle andre om hvem han er, og er opptatt av det skal skje på en inviterende og respektfull måte. Vi er ikke redde for vanskelige spørsmål og tror kristendommen gir gode svar på mange av livets spørsmål.

Vi mener at kristen tro først og fremst handler om personen Jesus Kristus. Vi er frelst ved at Jesus døde for våre synder. Han stod opp igjen for å gi oss evig liv i Han.

Det Jesus gjorde i løpet av den tiden han levde på jorden ønsker vi å lære av og gjøre etter: Måten han behandlet mennesker på, hans kjærlighet til Gud og sine medmennesker, hans lederskap, livsstil og hengivenhet. Samtidig er Jesus så uendelig mye mer enn et stort forbilde, han er Guds Sønn og har vist oss hvem Gud er. Fordi han døde og ble levende igjen, for oss, kan vi ha fri adgang til Gud og erfare ham i våre liv.


Bønn
Bønn driver alt lagsarbeid. At vi ber understreker vår avhengighet til Gud. Det er Hans rike vi ber skal komme, det er Hans høst vi arbeider i, det er Åndens frukt vi lengter etter å se i egne og andres liv. I bønnen gir vi også Gud ære og setter fokus på Ham i stedet for på oss selv og våre aktiviteter. Lagets ansatte bruker tid på Bibel og bønn. Sammen ber vi for elever og studenter på alle landets skoler og studiesteder.

Vårt fulle navn er Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS), men vi sier stort sett bare «Laget». Laget er en tverrkirkelig organisasjon.

Laget i Norge har omtrent 200 lag fordelt på ungdomsskoler, videregående og studiesteder. De utgjør til sammen ca 4000 medlemmer. I tillegg  er det flere tusen som støtter laget økonomisk og i bønn. Laget er en demokratisk organisasjon. Generalforsamlingen er lagets lovgivende myndighet og holdes annen hvert år. Generalforsamlingen velger landsstyret som er lagets øverste organ i saker som ikke avgjøres av generalforsamlingen.
Les mer om landstyret her

Lagets arbeid er delt inn i seks regioner: Nord, Midt-Norge, Vest, Sør-Vest, Sør og Øst. I alle regionene er både feltarbeidere og traineer ansatt. De jobber for å hjelpe eksisterende lag og starte nye.

Flerkulturell kompetanse

Interact er Lagets flerkulturelle kompetansenettverk. Interact jobber sammen med migrantmenigheter i storbyene. Fordi laget vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder er det helt naturlig at våre lag består av elever og studenter som er likt samfunnet rundt oss. Laget Interact er Lagets kompetansenettverk og satsning inn i dette arbeidet.

Les mer om Laget Interact her.

 

Global bevegelse

Internasjonalt er vi en del av den verdensomspennende lagsbevegelsen IFES (International Fellowship of Evangelical Students) som har arbeid i mer enn 160 land og har mer enn 500 000 medlemmer.

Les mer om IFES World her

Les mer om IFES Europa her

Åpen søknad

Du er er velkommen til å sende inn en åpen søknad!