Vi søker en person i 20% fast stilling til å jobbe med Lagsarbeid i Troms og omegn. Perfekt stilling for studenter.

Søknadsfrist: 15. mai.

Lagsarbeider i Nord


Vi søker en person i 20% fast stilling til å jobbe med Lagsarbeid i Trøndelag. Perfekt stilling for studenter.

Søknadsfrist 15. mai.

Lagsarbeider i Trøndelag


Vi søker en person i 100% fast stilling til å være teamleder for Region Midt og Nord, samt være ansvarlig for Studentforum, Lagets årlige studentkonferanse.

Søknadsfrist: 20. mai.

Teamleder for Region Midt, Nord og Studentforumansvarlig


Vi ønsker en person i 50% fast stilling som ansvarlig for Kristenrussen til å jobbe med over 700 flotte Kruss hvert år med hovedkontor i Oslo.

Søknadsfrist: 15. mai.

Kreativt ansvarlig for Kristenrussen


Vi søker etter en systematiker med gode datakunnskaper til en 100% fast stilling fra vårt sentrale hovedkontor i Oslo.

Søknadsfrist: 28. mai.

Systemansvarlig i Laget


Åpen søknad

Du er velkommen til å sende inn en åpen søknad! 


Vi tar fortsatt mot søknader for traineer for året 2019/-20.

Trainee