Landsstyret

Landsstyret er Lagets øverste organ i de saker som ikke avgjøres av Generalforsamlingen. Landsstyrets representanter velges på Generalforsamlingen unntatt ansattes representant som velges av ansatte på Tillitsmøte.

Landsstyret består av:

Therese Thelle, styreleder  (Lagsvenn)

Asbjørn Aanstad , nestleder (Lagsvenn)

Ariane Caixeta Thingnæs (Lagsvenn)

David Fredriksen (Lagsvenn)

Ingeborg Furre (student)

Bjørnar Byberg (student)

Susanne Masvie (student)

Vebjørn Øvereng (skoleelev)

Werner Ramberg (ansattes representant)

 

Vara:

 1. vara: Martin Jakobsen (LV) ,

2. vara: Joachim Salomonsen (LV)

1. vara Anna Hørte (ST),

2. vara: Lars Kristian Reinertsen (ST),