Vi er et nettverk av ungdom som skaper møteplasser mellom nordmenn og innvandrere. Vårt oppdrag er å bidra med kompetanse og inspirasjon til å skape flerkulturelle fellesskap i Laget og i menigheter over hele landet. Vi gjør dette fordi vi ønsket at alle som kommer til Norge, uansett grunn eller bakgrunn, skal føle seg velkomne og inkludert i landet vårt.

Vi ønsker vi å skape flerkulturelle fellesskap i menigheten og på skolen for å bryte fordommer og bidra til at ekstremisme og fremmedfrykt ikke skaper utrygghet og sinne i samfunnet vårt. Vi tror menighetene i Norge kan bli varme storstuer hvor flerkulturelle fellesskap skapes.

Vi skaper møteplasser med to ulike hensikter:

Møteplasser mellom nordmenn og nye innvandrere
Lokallag inviterer nye innvandrere til aktiviteter som bidrar til at de blir raskt en del av samfunnet og menigheten. Vi skaper norskkurs, språkkafe, sosiale aktiviteter o.l for å skape naturlige møteplasser hvor nye vennskap skapes.

Flerkulturelle skolelag
Ikke alle går i menigheten, men alle går på skolen. Vi ønsker å skape flerkulturelle møteplasser på skolen med Jesus i sentrum. Vi lager bønnegrupper og aksjonsuker hvor ungdom på tvers av kulturelle bakgrunner jobber sammen for å dele evangeliet blant sine medelever og medstudenter.

Vi har 16 lokallag over hele landet og har hovedkontor i Oslo. Ta kontakt for å høre mer om arbeidet der du bor.

 
 
 

Kontakt oss
 

Ta kontakt med prosjektleder Daniel Overskott
Telefon: 472 31 128
Epost: daniel.overskott@nkss.no

Se her for øvrig kontaktinfo