Laget har ikke speilet det kulturelle mangfoldet som finnes i Norge godt nok. Det samme kan nok sies om store deler av det tradisjonelle kirkelivet i Norge. Derfor besluttet Lagets landsstyre å etablere Laget Interact, et nettverk som jobber tett med migrantmenigheter i Norge om å virkeliggjøre lagsvisjonen. Bemerkelsesverdig nok finnes det over 100 slike menigheter bare i Oslo, menigheter som primært består av innvandrere. 

Siden oppstarten av Laget Interact i 2016 har vi erfart at alt begynner med møtepunkter, slik at vi kan vite om hverandre og bygge tillit. Deretter er veien til å samles bak lagsvisjonen ganske kort, fordi det er vårt felles kall som kirke å gi evangeliet videre, ikke minst til ungdommer. 

Partnermenigheter
En viktig måte vi jobber med Laget Interact på er gjennom etableringen av partnermenigheter. Les mer her.

Etablere lokallag
Ikke alle går i kirka, men alle går på skolen. Vi ønsker å skape flerkulturelle møteplasser på skolen med Jesus i sentrum. Vi lager bønnegrupper og aksjonsuker hvor ungdom på tvers av kulturelle bakgrunner jobber sammen for å dele evangeliet blant sine medelever og medstudenter.

Ressursnettverk
Vi har et stort nettverk av kompetansepersoner innen flerkulturelt arbeid med elever og studenter. Hvert år trenes flere titalls personer i nettopp dette på skolen vår, Hald Internasjonale Senter, hvor vi blant annet driver linjen Hald Interact. Les mer her

 
 
Daniel.jpg

Kontakt Laget Interact
 

Leder: Daniel Overskott
Telefon: 472 31 128
Epost: daniel.overskott@nkss.no

Se her for øvrig kontaktinfo