Vi vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder. Det er derfor helt naturlig at våre lag består av elever og studenter som er likt samfunnet rundt oss. Laget Interact er Lagets kompetansenettverk og satsning inn i dette arbeidet.

Vårt oppdrag er å inspirere ungdom og studenter til å engasjere seg for å gjøre menighetene deres mer flerkulturelle. Vi mener flerkulturelle fellesskap er en stor ressurs for menighetene, samtidig som vi ønsker å se at alle som flytter til Norge skal bli inkludert i samfunnet raskt og på en god måte.

De fleste innvandrere har en kristen tro eller bakgrunn, og det derfor naturlig at de blir en del av Laget. 

 
 

Samarbeid

Vi samarbeider med innvandrermenigheter ...

 

Kontakt oss
 

Ta kontakt med prosjektleder Daniel Overskott
Telefon: 472 31 128
Epost: daniel.overskott@nkss.no

Se her for øvrig kontaktinfo