Laget Interact 

Interact er Lagets flerkulturelle kompetansenettverk. Interact jobber sammen med migrantmenigheter i storbyene.

Daniel Overskott Prosjektleder Interact Tlf: 472 31 128 Epost: daniel.overskott@nkss.no

Daniel Overskott
Prosjektleder Interact

Tlf: 472 31 128
Epost: daniel.overskott@nkss.no

 
 
Navn *
Navn
 

Adresse:

Laget Interact
Holbergs plass 4
0166 Oslo
Norge