Laget er ikke bare tilsluttet "International Fellowship of Evangelical Students" (IFES), men var også en av de 10 stiftende nasjonene da bevegelsen ble til i 1947. Det betyr at våre bånd til denne globale bevegelsen er særlig sterke. 

Bevegelsen består av de ulike lands nasjonale bevegelser, og IFES har i dag arbeid i 160 land. Norge er en del av IFES Europa sitt arbeid som ledes av tidligere generalsekretær i Laget, Tor Erling Fagermoen. Generalsekretær i IFES er Daniel Bourdanné. 

Laget har for tiden utsendinger som jobber med å pioneren nasjonale bevegelser i både Luxemburg og på Malta. 

Les mer om IFES på deres nettsider ifesworld.org

IFES Europa har sine egne nettsider her