Laget er ikke bare tilsluttet "International Fellowship of Evangelical Students" (IFES), men var også en av de 10 stiftende nasjonene da bevegelsen ble til i 1947. Det betyr at våre bånd til denne globale bevegelsen er særlig sterke. 

Bevegelsen består av de ulike lands nasjonale bevegelser, og IFES har i dag arbeid i 160 land. Norge er en del av IFES Europa sitt arbeid som ledes av tidligere generalsekretær i Laget, Tor Erling Fagermoen. Generalsekretær i IFES er Daniel Bourdanné. 

Laget har for tiden utsendinger som jobber med å pioneren nasjonale bevegelser i både Luxemburg og på Malta. 

Les mer om IFES på deres nettsider ifesworld.org

IFES Europa har sine egne nettsider her


Nordmenn i IFES

 Tor Erling Fagermoen  Regional Secretary IFES Europe  Tlf: 996 16 357 Epost: tef@nkss.no  

Tor Erling Fagermoen
Regional Secretary IFES Europe

Tlf: 996 16 357
Epost: tef@nkss.no
 

 Gunn Elin Våge  IFES-pioner i Luxembourg  Tlf:  +352 69 199 5295 Epost: gunn.elin.vage@gmail.com

Gunn Elin Våge
IFES-pioner i Luxembourg

Tlf: +352 69 199 5295
Epost: gunn.elin.vage@gmail.com

 Kristine Elisabeth Aas Herje  IFES-stab på Malta  Tlf: 974 08 546 Epost:  k.e.aa.herje@gmail.com

Kristine Elisabeth Aas Herje
IFES-stab på Malta

Tlf: 974 08 546
Epost: k.e.aa.herje@gmail.com