Lagsbevegelsen består av alle unge og gamle som deler en felles visjon om å gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge, så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Laget i tall
Laget, eller nærmere bestemt Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS), består av rundt 200 lokallag og 4000 medlemmer fordelt på ungdomsskoler, videregående skoler og studiesteder. Bak seg har de tusenvis av lagsvenner som støtter dem økonomisk, gjennom frivillighet og forbønn.

Demokratisk organisert
Laget er en demokratisk organisasjon. Generalforsamlingen er lagets lovgivende myndighet og holdes annen hvert år. Generalforsamlingen velger blant anent Landsstyret som er lagets øverste organ i saker som ikke avgjøres av generalforsamlingen og som er generalsekretærs arbeidsgiver. Neste generalforsamling arrangeres på Bibelskolen i Grimstad, 22.-24. juni. Les mer her.

Landsstyret
Det sittende landsstyret er valgt for perioden 2016-2018 og består av følgende:

  F.v.  David Fredriksen, Vebjørn Øvereng, Werner Ramberg (ansattes representant), Therese Soldal (styreleder), Asbjørn Aanstad (nestleder), Susanne Masvie, Bjørnar Byberg, Ingeborg Furre og Anna Hørte (1. vara student).  Ikke tilstede:  Ariane Caixeta Thingnæs, Martin Jakobsen (1. vara lagsvenn), Joachim Salomonsen (2. vara lagsvenn) og Lars Kristian Reinertsen (2. vara student)

F.v. David Fredriksen, Vebjørn Øvereng, Werner Ramberg (ansattes representant), Therese Soldal (styreleder), Asbjørn Aanstad (nestleder), Susanne Masvie, Bjørnar Byberg, Ingeborg Furre og Anna Hørte (1. vara student). Ikke tilstede: Ariane Caixeta Thingnæs, Martin Jakobsen (1. vara lagsvenn), Joachim Salomonsen (2. vara lagsvenn) og Lars Kristian Reinertsen (2. vara student)