Lagsbevegelsen består av alle unge og gamle som deler en felles visjon om å gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge, så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Laget i tall
Laget, eller nærmere bestemt Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS), består av rundt 200 lokallag og 4000 medlemmer fordelt på ungdomsskoler, videregående skoler og studiesteder. Bak seg har de tusenvis av lagsvenner som støtter dem økonomisk, gjennom frivillighet og forbønn.

Demokratisk organisert
Laget er en demokratisk organisasjon. Generalforsamlingen er lagets lovgivende myndighet og holdes annen hvert år. Generalforsamlingen velger blant annet Landsstyret som er lagets øverste organ i saker som ikke avgjøres av generalforsamlingen og som er generalsekretærs arbeidsgiver.

Landsstyret
Det sittende landsstyret er valgt for perioden 2018 – 2020 og består av følgende:

 • Therese Soldal, landsstyreleder
 • David Fredriksen
 • Martin Jakobsen
 • Linn Haaland 
 • Amund Helgaas
 • Anna Lindbak Hørte
 • Iver Jensen
 • Ingeborg Furre

 

Vara lagsvenner:

 1. vara Ben David Normann
 2. Eivind Svenningsen

 

Vara skole/student

 1.  Alida Masvie
 2.  Ingveig Reilsta d