Vår visjon er: Vi vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

 

Skolelag
Et kristent skolelag samles på skolen sin. Her er vi sammen, ber, leker, spiser, leser i Bibelen og snakker om de små og store spørsmålene i livet. Ofte arrangerer vi ting som «Grill en kristen» hvor en eller to kristne blir utfordret til å svare på hva som helst om kristen tro, både vanskelige og hverdagslige ting.  Vi er ungdommer fra forskjellige menigheter og kirker, som deler en felles tro og en felles arena for hvor vi lever livene våre: Skolen vår. Vi vil at skolen vår skal bli en bedre skole ved at vi viser Guds godhet til medelever og lærere.


Studentlag
Studenter møtes for å snakke om tro, lese Bibelen og be sammen gjennom studietiden. Vi inviterer nye til fellesskap for å bli kjent med Jesus og livet som kristen. I tillegg arrangerer vi aksjonsuker der vi tar opp spørsmål og snakker ærlig om tro og tvil, inviterer til fester og eventer, og gir mulighet til ledertrening, leirer, disippelgrupper med mer.

 

Kristenrussen
Kristne russ står sammen og hjelper hverandre til å leve ut troen sin i russetida. Sammen peker de på Jesus og viser Guds kjærlighet til sine venner og med-russ gjennom praktiske handlinger, ord og tilstedeværelse. 

Les mer på kristenrussen.no