En uke hvor unge voksne samles i fri natur til spennende og profesjonell undervisning om filosofi, teologi og vitenskap, gode samtaler, lavere tempo, tid for stillhet, tanke og tidebønn.