I Laget jobber vi for å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder, så han blir trodd elsket og etterfulgt. Vi ønsker å se dette skje over hele Norge og opplever at stadig flere slutter seg til bevegelsen.

Felles for traineer i Laget er at de er dyktige, nyter stor tillit og får god oppfølging. Mange har fått sin første erfaring fra yrkeslivet gjennom trainee-ordningen og det er et godt springbrett til arbeidslivet. Andre bruker året som en tenkepause etter endt utdanning eller tenker på året som et annerledes-år hvor man får tjenestegjøre på Norges viktigste misjonsmark.

Traineeordningen er et opplæringsprogram hvor du får tett oppfølging av en av våre ansatte, egne traineesamlinger og relevant undervisning som gir mulighet til å ta 20 studiepoeng.

Som trainee er du spesielt viktig fordi du har fersk erfaring og kompetanse på hvordan det er å leve som kristen på skolen eller studiestedet. Du er relevant for målgruppa vår, og gir oss viktig kompetanse som ungdomsorganisasjon.

Ønsker du å være en del av det indre livet til Laget og daglig jobbe med meningsfulle oppgaver sammen med dyktige kolleger? Vi søker 12 traineer til stillinger i alle våre regioner og på Lagets hovedkontor:

Hvis du har spørsmål så ta kontakt med traineeansvarlig Christine (epost: christine.colstrup@nkss.no mobil: 934 39 873).


Vi søker deg som:

 • Er glad i Jesus og vil bidra til å gjøre han kjent på skoler og studiesteder i Norge.
 • Ønsker å være med og bidra til å gjøre Laget større og bedre.
 • Er god til å samarbeide inn i et stabsfellesskap og til å ta egne initiativ.

 

Arbeidsoppgaver:

 

 • Inspirere, trene og følge opp skolelag
 • Motivere og bistå ungdommer til å starte opp nye skolelag.
 • Bygge nettverk inn i sentrale ungdomsmiljøer for å spre lagsvisjonen.
 • Disippelgjøre ungdom, holde andakter og bønnesamlinger.
 • Planlegge og gjennomføre eventer, promotere Laget og verve givere.

 

Vi ønsker at du skal få bruke dine gaver og talent, så vi tilpasser arbeidsoppgavene til deg som person.

 

Kvalifikasjoner:

 • Du må kunne identifisere deg med Lagets tros- og verdigrunnlag.
 • Du må ha lyst til å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder i Norge.
 • Du må ha fullført videregående skole.
 • Det er positivt om du har studert (gjerne en bachelorgrad).
 • Det er positivt om har arbeidserfaring.

 

Vi tilbyr:

 • Månedlig godtgjørelse.
 • Kurs og undervisning i løpet av året.
 • Å ta 20 studiepoeng i et relevant fag.
 • Muligheter til å få bruke og utvikle dine talent under veiledning.
 • Ukentlig oppfølging fra våre medarbeidere.
 • Gode og inspirerende kollegaer.
 • Se ungdommer vokse og oppdage mer av hvem Jesus er.

 

Andre opplysninger:

 • Søknadsfrist: 01.03.18
 • Mulige arbeidssteder: Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund, Tønsberg, Skien, Kristiansand og Tromsø.
 • Antall stillinger: 7-9
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Startdato 1.8.18        Sluttdato: 1.6.19
 • Gjensidig oppsigelsestid: 1 mnd.

Vi søker deg som:

 • Er glad i Jesus og har et ønske om at elever skal bli kjent med ham.
 • Ønsker å jobbe med rekruttering, opplæring og trosformidling blant krussen.
 • Kan ta egne initiativ og fungere godt sammen med andre i team.
 • Liker å være sammen med ungdommer, er glad i å reise, treffe nye mennesker og har evnen til å motivere andre.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Være sentral i planlegging og gjennomføring av krussens kickoff-turne, nyttårsfestival og russetreff i Kragerø..
 • Bidra i opplæring og oppfølging av krussestyrene.
 • Holde andakter, bygge relasjoner og drive annen type trosformidling.

 

Vi ønsker at du skal få bruke dine gaver og talent, så vi tilpasser også arbeidsoppgavene til deg som person.

 

Kvalifikasjoner:

 • Du må kunne identifisere deg med Lagets tros- og verdigrunnlag
 • Du må ha lyst til gjøre Jesus kjent blant russen i Norge.
 • Du må ha fullført videregående skole
 • Det er positivt om du har studert (gjerne en bachelorgrad).
 • Det er positivt om du har arbeidserfaring

 

Vi tilbyr:

 • Månedlig godtgjørelse.
 • Kurs og undervisning i løpet av året.
 • Å ta 20 studiepoeng i et relevant fag.
 • Muligheter til å få bruke og utvikle dine talent under veiledning.
 • Ukentlig oppfølging fra våre medarbeidere.
 • Gode og inspirerende kollegaer.
 • Se ungdommer vokse og oppdage mer av hvem Jesus er.

 

Andre opplysninger:

 • Søknadsfrist: 01.03.18
 • Arbeidssted: Hovedsakelig Oslo.
 • Antall stillinger: 1-2
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Startdato 1.8.18        Sluttdato: 1.6.19
 • Gjensidig oppsigelsestid: 1 mnd. 

Laget Interact

 Vi søker deg som:

 • Er glad i Jesus og har et ønske om at elever og studenter skal bli kjent med ham.
 • Ønsker å være med og bygge opp Lagets flerkulturelle satsing; Laget Interact.
 • Har flerkulturell kompetanse.
 • Kan ta egne initiativ og fungerer godt sammen med andre i team.
 • Liker å lede og være sammen med ungdommer.
 • Er glad i å reise, treffe nye mennesker og har evnen til å skape engasjement.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe med oppstart av lag på skoler med høy andel av flerkulturell ungdom.
 • Bygge Laget Interact som et integrert flerkulturelt nettverk i Laget.
 • Bygge strategiske relasjoner med ungdommer i og utenfor Laget Interact
 • Være med på å planlegge og gjennomføre forskjellige eventer.

Vi ønsker at du skal få bruke dine gaver og talent, så vi tilpasser også arbeidsoppgavene til deg som person.

 

Kvalifikasjoner:

 • Du må identifisere deg med Lagets verdigrunnlag.
 • Du må ha lyst til å bidra til å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder i Norge.
 • Du må ha fullført videregående skole
 • Det er positivt om du har studert (gjerne en bachelorgrad)
 • Det er positivt om du har arbeidserfaring.
 • Det er positivt om du enten har flerkulturell bakgrunn selv eller har kompetanse på arbeid blant flerkulturell ungdom.

 

Vi tilbyr:

 • Månedlig godtgjørelse
 • Kurs og undervisning i løpet av året.
 • Å ta 20 studiepoeng i et relevant fag.
 • Muligheter til å få bruke og utvikle dine talent under veiledning.
 • Ukentlig oppfølging fra våre medarbeidere.
 • Gode og inspirerende kollegaer.
 • Se ungdommer vokse og oppdage mer av hvem Jesus er.

 

Andre opplysninger:

 • Søknadsfrist: 01.03.18
 • Arbeidssted: Hovedsakelig Oslo.
 • Antall stillinger: 1
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Startdato 1.8.18        Sluttdato: 1.6.19
 • Gjensidig oppsigelsestid: 1 mnd.

Vi søker deg som:

 • Er glad i Jesus og har et ønske om at elever og studenter skal bli kjent med ham.
 • Har kompetanse innen media og kommunikasjon.
 • Ønsker å være med og bidra til å gjøre Laget større og bedre
 • Er god til å samarbeide inn i et stabsfellesskap og til å ta egne initiativ.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Formidling på Lagets sosiale medier.
 • Arbeid med Lagets nettsider
 • Grafiske oppgaver
 • Filmproduksjon
 • Tekst- og bildeproduksjon
 • Bidra med forskjellige arbeidsoppgaver inn i Lagets kommunikasjonsavdeling.

Vi ønsker at du skal få bruke dine gaver og talent, så vi tilpasser også arbeidsoppgavene til deg som person.

 

Kvalifikasjoner:

 • Du må kunne identifisere deg med Lagets tros- og verdigrunnlag.
 • Du må ha lyst til å bidra til å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder i Norge.
 • Du må ha fullført videregående skole.
 • Kunnskap innen Adobe-pakken med Indesign, Photoshop, + redigering av film.
 • Evne til tilegnelse av nye webløsninger/programmer.

 

Vi tilbyr:

 • Månedlig godtgjørelse.
 • Kurs og undervisning i løpet av året.
 • Å ta 20 studiepoeng i et relevant fag.
 • Muligheter til å få bruke og utvikle dine talent under veiledning.
 • Ukentlig oppfølging fra våre medarbeidere.
 • Gode og inspirerende kollegaer.

 

Andre opplysninger:

 • Søknadsfrist: 01.03.18
 • Arbeidssted: Oslo.
 • Antall stillinger: 1
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Startdato 1.8.18        Sluttdato: 1.6.19
 • Gjensidig oppsigelsestid: 1 mnd.
   

Kommunikasjon


Vi søker deg som:

 • Er glad i Jesus og har et ønske om at elever og studenter skal bli kjent med ham.
 • Er strukturert, lærevillig og trives med administrative oppgaver og/eller prosjektledelse.
 • Har gode grunnleggende ferdigheter innen data, spesielt officepakken.
 • Er god til å samarbeide inn i et stabsfellesskap og til å ta egne initiativ.
 • Ønsker å være med og bidra til å gjøre Laget større og bedre»

 

Arbeidsoppgaver:

 • Administrative oppgaver knyttet til medlemsoppfølging, økonomi og andre faste oppgaver.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av nasjonale eventer.
 • Bidra med små og store arbeidsoppgaver på hovedkontoret som gir innsikt inn i organisasjonslivet.
 • Bistå og jobbe tett med ledelsen

 

Vi ønsker at du skal få bruke dine gaver og talent, så vi tilpasser også arbeidsoppgavene til deg som person.

 

Kvalifikasjoner:

 • Du må identifisere deg med Lagets tros- og verdigrunnlag.
 • Du må ha lyst til å bidra til å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder i Norge.
 • Du må ha fullført videregående skole.
 • Det er positivt om du har erfaring/utdannelse innen økonomi, administrasjon og/eller prosjektledelse.

Vi tilbyr:

 • Månedlig godtgjørelse.
 • Kurs og undervisning i løpet av året.
 • Å ta 20 studiepoeng i et relevante fag.
 • Muligheter til å få bruke og utvikle dine talent under veiledning.
 • Ukentlig oppfølging fra våre medarbeidere.
 • Gode og inspirerende kollegaer.

 

Andre opplysninger:

 • Søknadsfrist: 01.03.18
 • Arbeidssted: Oslo.
 • Antall stillinger: 1
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Startdato 1.8.18        Sluttdato: 1.6.19
 • Gjensidig oppsigelsestid: 1 mnd.
   

Trainee Lagets hovedkontor