På Lagsuka – Bibel ønsker vi å dykke ned i Bibelen og løfte frem vissheten om at Guds ord er virksomt og taler til oss i dag.